sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za -567 dnů
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

Předplatné

 
Objednávka předplatného časopisu Klenotník Hodinář
 
Firma:
Příjmení:
Jméno:
Ulice:
Obec:
PSČ:
Číslo účtu/směrový kód:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Vyřizuje:
Počet kusů/vydání
 
Od měsíce . Rok .do měsíce . Rok
 
Cena výtisku pro předplatné je Kč 49,-

www.sperkmoda.cz
hktdc.com