sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za -567 dnů
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

Přehled norem

Normy pro zlatníky
Předpisy upravující činnost výrobců a obchodníků v oblasti klenotnictví:
(jsou uvedeny pouze předpisy speciální, nikoliv obecné, jako živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský zákoník atd.)

  • zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
  • zákon ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
  • vyhláška FMH č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů od 1. ledna 2001 ve znění vyhlášky č. 324/2000 Sb.
  • vyhláška MPO č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků ve znění vyhlášky č. 67/1995 Sb. a od 1. ledna 2001 ve znění vyhlášky MPO č. 325/2000 Sb.
  • nařízení vlády č. 28/1998 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností (skupina 111 - zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví). Připravuje se novela, která by s účinností od 1. ledna 2001 měla nově stanovit věcné náplně řemeslných, vázaných, koncesovaných i volných živností.  • www.sperkmoda.cz
    hktdc.com