sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za -483 dnů
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

Objednávka řádkové inzerce na webových stránkách časopisu Klenotník Hodinář

Cena řádkové inzerce činí 100,- Kč za 80 znaků + 20% DPH. Inzerci je možné zveřejnit v minimálním časovém období na 1 měsíc začínajícím ve Vámi vybraném dni.

Částku je možné zaslat na: účet: 255972354/0300, konstantní symbol: 0308, jako variabilní symbol uveďte IČ: případně RČ. Po uhrazení částky Vám bude dle zaslaných fakturačních údajů zaslán daňový doklad a řádková inzerce vložena na webové stránky časopisu Klenotník Hodinář.

Firma
Příjmení
Jméno
Ulice
Obec
PSČ
Číslo účtu/směrový kód
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
Vyřizuje
Termín zveřejnění od dne . měsíce . roku
Termín zveřejnění do dne . měsíce . roku
Text řádkové inzerce

Znaků: 0www.sperkmoda.cz
hktdc.com