sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za -141 dnů
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

Klenotník Hodinář SpeciálVážení, stejně jako v předešlých ročnících, chce odborný časopis Klenotník Hodinář umožnit všem výrobcům a velkoobchodníkům předvést svoji nabídku pro podzimní trh distributorům a maloobchodníkům v České i Slovenské republice.
V tomto čísle chceme mapovat současnou situaci na trhu, přehledně srovnávat nabídky firem a pomáhat tak k rychlé orientaci při výběru potenciálního obchodního partnera.
V minulých letech používala řada firem materiál z této publikace ke své další prezentaci.
Oproti běžnému vydání časopisu Klenotník Hodinář je cena inzerce, tj. prezentace společnosti snížena o 50 %. Publikace bude rovněž přístupná na www. stránce na adrese www.klenotnik.comZveřejnění inzerce není podmíněno účastí na jakékoli domácí výstavě.

Se srdečným pozdravem
Jiří Zimmer
Šéfredaktor

V případě zájmu vyplňte objednávku (viz níže) i s podklady nejpozději do 24. 7. 2017.

KLENOTNÍK HODINÁŘ, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, Tel/fax: 224 142 503, pavla.kunclova@klenotnik.com

O B J E D N Á V K A
Název společnosti:
IČO/DIČ:
Adresa:
Zodpovědná osoba:

Závazně objednáváme zveřejnění inzerce v publikaci Speciál 2016 v rozsahu a formátu:
1/1 strany, cena Kč 15.000,-
a) redakční zpracování
b) klasická inzerce
1/2 strany, cena Kč 10.000,-
a) redakční zpracování
b) klasická inzerce


www.sperkmoda.cz
hktdc.com