sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za 6 dní
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

Klenotník Hodinář SpeciálVážení, stejně jako v předešlých ročnících, chce odborný časopis Klenotník Hodinář umožnit všem výrobcům a velkoobchodníkům předvést svoji nabídku pro podzimní trh distributorům a maloobchodníkům v České i Slovenské republice.
V tomto čísle chceme mapovat současnou situaci na trhu, přehledně srovnávat nabídky firem a pomáhat tak k rychlé orientaci při výběru potenciálního obchodního partnera.
V minulých letech používala řada firem materiál z této publikace ke své další prezentaci.
Oproti běžnému vydání časopisu Klenotník Hodinář je cena inzerce, tj. prezentace společnosti snížena o 50 %. Publikace bude rovněž přístupná na www. stránce na adrese www.klenotnik.comZveřejnění inzerce není podmíněno účastí na jakékoli domácí výstavě.

Se srdečným pozdravem
Jiří Zimmer
Šéfredaktor

V případě zájmu vyplňte objednávku (viz níže) i s podklady nejpozději do 24. 7. 2017.

KLENOTNÍK HODINÁŘ, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, Tel/fax: 224 142 503, pavla.kunclova@klenotnik.com

O B J E D N Á V K A
Název společnosti:
IČO/DIČ:
Adresa:
Zodpovědná osoba:

Závazně objednáváme zveřejnění inzerce v publikaci Speciál 2016 v rozsahu a formátu:
1/1 strany, cena Kč 15.000,-
a) redakční zpracování
b) klasická inzerce
1/2 strany, cena Kč 10.000,-
a) redakční zpracování
b) klasická inzerce


www.sperkmoda.cz
hktdc.com