sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za -483 dnů
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

obrázek k článkuInghorgenta Europe 2008
(pokračování z 3/2008)

Kdyby chtěl návštěvník mnichovského veletrhu stihnout veškerý doprovodný program, tak jak ho organizátoři připravili, na prohlídku expozic šperků a hodinek by mu nezbyl čas. Počínaje desátou a konče šestou hodinou byla výstavní doba pečlivě rozdělena tak, aby se toho návštěvník dověděl co nejvíc z celého spektra problematiky oborů.

Novým trendům pro rok 2008 byly věnovány tři hodinové semináře vždy před obědem, až poslední den je vystřídalo téma technologické – Platina a laser... Barvy a světlo – zajímavý seminář o prvcích, dodávajících šperkům potřebné emoce, vystřídal seminář o starých technikách jako email nebo giloš. V sobotu odpoledne se seminář věnoval opět barvám, tentokráte však přírodních drahokamů. Nedělní seminář na podobné téma Diamant a fascinace světlem vedla známá osobnost ve světě gemologie sir Gabriel Tolkowsky. A v pondělí byl čas věnován stříbru a jeho trendům.obrázek k článkuOcelový šperk
Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, obsahující méně než 2,14 % uhlíku (při větším obsahu uhlíku hovoříme o litině). Nebo také slitina obsahující převážně železo, kterou lze tvářet.

A konečně také nejčastěji používaný kovový materiál, s širokými možnostmi využití, a to díky vlastnostem, jež lze kombinací tepelného a tepelně-mechanického zpracování výrazně ovlivnit pro speciální účely. Vždy však tvrdá, pevná a houževnatá. V nejvyšší kvalitě se používá tzv. chirurgická ocel, využívaná v lékařství, například jako materiál schválený pro výrobu kloubních implantátů. Anglický název zní stainless steel. Právě chirurgická ocel, nesoucí označení 316L, je vhodná také k výrobě kvalitních šperků. Má nízký obsah niklu, který je ve špercích v rámci Evropské unie zakázán, a díky tomu ve styku s kůží nebo lidským tělem nehrozí alergie ani jiné nežádoucí reakce. Kvalitní chirurgická ocel má však i jiné vlastnosti, které se odrážejí v jejím vzhledu. Tou je především barevná stálost, odolnost vůči oděru a především vůči korozi a oxidaci. Zaručuje lesklý bílý povrch, ocelové výrobky mohou být dále povrchově opracované technologií elektromagnetického leštění, která odstraní i nepatrné nerovnosti z povrchu šperku a krásně ho vyhladí.obrázek k článkuKienzle 1822
Dobře se vdát nebo oženit, fráze známá z každodenního života, může znamenat ledacos. Když se Jakob Kienzle roku 1859 narodil, rodina Schlenkerů již měla za sebou několik desetiletí (od roku 1822) docela prosperující hodinářskou manufakturu. Vyráběly se zde především pendlovky a nástěnné hodiny. Ale kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdyby se do této rodiny hodinářů nepřiženil tehdy 24letý Jakob Kienzle.

Jakobův otec, obchodník s obilím, zemřel pár měsíců před synovým narozením, výchovy dětí (Jakoba a jeho sestry) se ujal jejich strýc Friedrich Mauthe. V jeho hodinářské manufaktuře začal také Jakob po ukončení reálky v roce 1873 pracovat. Tudy tedy vedla cesta Jakoba Klienzeyho k časomírám. Nu a dalším kokem byl již zmíněný sňatek se slečnou Schlenkerovou, čímž bylo stvrzeno, jakým směrem se bude kariéra Jakoba ubírat. S tchánem Christianem Schlenkerem a švagrem Carlem Johannesem Schlenkerem zakládají společný podnik Schlenker & Kienzle. Výroba tehdy činila cca 200 pendlovek a dřevěných nástěnných hodin ročně, zaměstnanců bylo kolem dvacítky.obrázek k článkuTradice mineralogických burz v Praze
Před více než třiceti lety se uskutečnila první mineralogická burza v Praze, kterou pořádalo Národní muzeum. Vznikla tak bohatá tradice, třicet úspěšných ročníků. Během té doby vystřídala tato původně amatérská akce všechny větší sály v Praze.

Začínali jsme v přednáškovém sále Národního muzea, pokračovali Radiopalácem, Hajnovkou, Národním domem na Vinohradech (tehdy ÚKDŽ), Kulturním domem Vltavská, halami holešovické tržnice, Kulturním domem Eden ve Vršovicích a posledních několik ročníků se odehrálo ve vůbec nejvhodnějším prostoru v menze VŠE na Žižkově.
V posledních letech se na území Prahy uskutečňují tři akce tohoto druhu. V lednu se opět konala zcela amatérská burza v Základní škole brigádníků ve Strašnicích, která si vytkla za cíl sdružovat především mladé sběratele minerálů. Na podzim proběhne již patnáctý ročník setkání sběratelů na Výstavišti v Holešovicích a v únoru již pátým ročníkem pokračovala v tradici mineralogická burza Geosvět - 2008.

2008/04
www.sperkmoda.cz
hktdc.com