sperkmoda.cz
    nové číslo vyjde za -567 dnů
Aktuální číslo
Novinky
Tiráž
Archiv
Názory
Kdy vycházíme
Předplatné
Galerie
PROFESNÍ KONTAKTY
PŘEHLED NOREM
CENY Au, Ag, Pt, Pd
BURZA ČTENÁŘŮ
VELETRHY
MEDIA KIT

obrázek k článkuVýstava: Ze života brouka a jiné příběhy
Výstava Ze života brouka a jiné příběhy je skutečně součástí příběhu
– příběhu spolupráce tří umělců, šperkaře a sochaře Hanuše Lamra, textilní výtvarnice Zlatky Lamrové a sklářské výtvarnice Shino. Manželé Lamrovi se s japonskou umělkyní Shino setkali již před několika lety a první společnou výstavu uspořádali pod názvem Sklizeň v roce Vrtichvosta v Galerii Rozehnal v Praze na Újezdě v roce 2007. Výstava Ze života brouka na předchozí prezentaci plynule navázala, konala se v Galerii KusKovu v Praze v Biskupském dvoře do 30. června 2010.


Každý z vystavujícího tria má svůj vyhraněný a nezaměnitelný styl. Přesto cíl je všem společný. Snaží se formou nevelkých trojrozměrných děl určených k ozdobě těla vyjádřit strukturu světa, jehož jsme součástí. Jen cesta každého z umělců je jiná. Shino (vlastním jménem Mayumi Shinohara) vnímá svět v jeho celistvosti. Ve svých dílech zdůrazňuje řád, jeho promyšlený koncept, zdánlivě paradoxně dovedený k dokonalosti spolupůsobením náhody. Na výstavě se Shino představila šperkařskou tvorbou, která je stejně jako autorčiny známější instalace skleněných objektů vstřícným pozváním do světa harmonie. Se zachycenou pokorou vůči vesmírnému řádu skvěle souzní i užitá technika navlékání rocaillových korálků, která je značně pracná a vyžaduje trpělivost vskutku mravenčí.obrázek k článkuDesign Šperky
Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare = označit, vyznačit, později pak navrhnout a návrh. Od konce 19. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a reklamu, se rozšířilo toto slovo do mnoha jazyků včetně češtiny ve významu návrhu užitkových a do jisté míry i uměleckých předmětů – tedy včetně šperků, hodinek a jiných doplňků.

Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné schopnosti a znalosti.
Jak vlastně návrhářství jako samostatná profese vzniklo? Byl to víceméně vzdor uměleckých tvůrců vůči často nevzhledné průmyslové výrobě, což se projevilo především v uměleckém průmyslu. Na samém počátku bylo anglické hnutí za obnovu řemesel, jehož nejznámějším představitelem byl William Morris. U nás vzniklo za podobným účelem roku 1873 Moravské průmyslové museum (dnešní Uměleckoprůmyslové muzeum) Brno, roku 1885 Uměleckoprůmyslové museum v Praze a téhož roku Uměleckoprůmyslová škola v Praze (UMPRUM).obrázek k článkuVeletrhy:Trendy v Haute Horlogerie
Salon International de la Haute Horlogerie oslavil již své 20. narozeniny a zdá se, že úspěšně. Lze tak soudit jak podle vyjádření pořadatele, tak zejména podle jeho účastníků – vystavovatelů i návštěvníků z řad maloobchodníků.

Mezi těmi prvně jmenovanými se objevila nová jména – Greubel Forsey a Richard Mille. Zdá se, že skupina Richemont úspěšně láká do svých řad další nezávislé výrobce a posiluje tak své výlučné postavení ve světě luxusních hodinek. Nutno ještě podotknout, že ani poslední výraz není zcela správný – hodinky již ve velké míře doplňují šperky, a to i u tak tradičního hodinářského jména, jakým je Audemars Piguet.
Na naší procházce ženevským výstavištěm se zaměříme nejenom na jména známá u nás doma, ale představíme již zmíněné nováčky, třeba i jejich modely budou časem ozdobou výkladů prestižních klenotnictví v Praze, Bratislavě, Brně…obrázek k článkuFokus: Jak těžké je vyrobit opravdu přesné mechanické hodinky
Dnes nikoho nepřekvapuje, když jeho digitální budík na nočním stolku nebo elektronické hodinky na ruce „odtikávají“ čas nachlup stejně jako časové znamení v rádiu nebo v televizi. Jak by taky ne, když jsou často řízené na dálku signálem DCF, který vychází z přesnosti atomových hodin s diferencí ± 1 sekunda za milion let.


Jenže vždycky tomu tak nebylo a u mechanických hodinek ani dnes není.
Proč mechanické hodinky nikdy nemohou dosáhnout takové přesnosti, jaké dosahují ty elektronické? Proč i ty nejdražší mechanické hodinky neobstojí ve srovnání přesnosti chodu s těmi „lacinými quartzovými“?
Rozhodující zásluhu na přesnosti hodin má oscilátor. Tedy část hodin, která svými pravidelnými kmity určuje rytmus a rychlost otáčení soukolí a tím i ruček.

2010/09
www.sperkmoda.cz
hktdc.com